Uw zoekacties: Archief van de gemeente Alphen, 1811-1917 (1922)

112.1.06 Archief van de gemeente Alphen, 1811-1917 (1922)

beacon
 
 
-
Inventaris
Stukken van algemene aard
Notulen
Burgemeester en wethouders
1977 Extract uit het Verbaal van het verhandelde bij de Heeren Gedeputeerde Staten van Zuidholland, 1825, 1847
112.1.06 Archief van de gemeente Alphen, 1811-1917 (1922)
Inventaris
Stukken van algemene aard
Notulen
Burgemeester en wethouders
1977
Extract uit het Verbaal van het verhandelde bij de Heeren Gedeputeerde Staten van Zuidholland, 1825, 1847
Omvang:
2 stukken

Kenmerken

Omvang:
57,00 meter
Soort toegang:
Inventaris
Notabene:
Hiervan nog te inventariseren 9.20 m (toegankelijke via inv. Regt?), MAG: 404-1; 409-2/7 (ongeinv.); 410e; 411a-c,e; RIjnland 417a; eigendomsoverg. 33f