Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Boskoop, (1810) 1811 - 1928
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het grondgebied
Bevolking
Het gemeentebestuur
Lotgevallen van het archief
Verantwoording inventarisatie
180.1.02 Archief van het gemeentebestuur van Boskoop, (1810) 1811 - 1928
Inleiding
Verantwoording inventarisatie
In het voorgaande werd al iets gezegd over de inventarissen van het archief van de gemeente Boskoop. Dat waren twee negentiende-eeuwse inventarissen en de inventaris van Hingman. Deze inventarissen zijn als toegang sterk verouderd en niet meer als zodanig bruikbaar. Deze gebrekkige toegankelijkheid, mede op aandrang van de provinciale archiefinspectie, noopte de gemeente Boskoop tot aktie over te gaan. Reeds in 1977 wees de provinciale archiefinspectie op de gebrekkige toegankelijkheid van het oud-archief. In 1995 werd daarop nogmaals door de archiefinspectie gewezen. Uiteindelijk werd er geld gereserveerd voor de bewerking van dit archief. In opdracht van het gemeentebestuur van Boskoop is het archief in 2000 geïnventariseerd door A.C.L. van Noort.
Geïnventariseerd is het archief van het gemeentebestuur tot 1929 dat zich in de archiefbewaarplaats van het gemeentehuis van Boskoop bevond. Voor deze cesuur van het archief van het gemeentebestuur is gekozen omdat op 1 januari van dat jaar het registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd ingevoerd. Het rubriekenstelsel werd vervangen door het dossierstelsel. Voortaan waren de stukken via een decimale code terug te vinden. Een jaartal tussen haakjes houdt in dat er zich ook informatie buiten de gestelde cesuren bevindt.
Bij het beschrijven van de archiefbescheiden is gebruik gemaakt van de termen uit het Lexicon van Nederlandse Archieftermen. Soms was het niet eenvoudig de stukken te dateren omdat een datering gewoonweg ontbrak. Met behulp van zowel informatie uit het stuk zelf als externe informatie is getracht een jaartal te vinden. Een jaartal waarover getwijfeld wordt, is met vierkante haakjes aangegeven.
Er is over het algemeen niets vernietigd omdat dat in het verleden al ruimschoots gebeurd is. Alleen zijn er wat dubbele stukken van na 1850 van het archief afgesplitst en vervolgens vernietigd.
In 2013 is het archief overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het streekarchief Rijnlands Midden. F. de Wilde heeft, waar nodig, de beschrijvingen aangepast en de inventaris opnieuw ingedeeld. De series bouw- en hinderwetvergunningen werden omgevormd tot aparte collecties en nader toegankelijk gemaakt door middel van een digitale database.
Inventaris
Kenmerken
Omvang:
26,5
Soort toegang:
Inventaris
Auteur:
A.C.L. van Noort, 2000 en F. de Wilde, 2013
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS