Het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn bezit diverse collecties dag- en weekbladen. De oudste bladen in onze collectie zijn gedigitaliseerd en u kunt ze op deze website raadplegen. Alle overige kranten zijn te raadplegen in de studiezaal van het gemeentearchief. Een aantal kranten is beschikbaar op microfiche. Hieronder vindt u een overzicht van de gedigitaliseerde kranten die op deze website beschikbaar zijn. 

 

Uitleg over het zoeken in kranten

 

 

Kroniek van de week
Van het illegale blaadje 'Kroniek van de Week' zijn de edities van oktober 1943 tot december 1944 aanwezig in het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn. Deze zijn gedigitaliseerd en raadpleegbaar via de website.
 

 

Het Nieuws
Het in de oorlog verschenen illegale blaadje 'Het Nieuws' werd uitgegeven door 'Kroniek van de Week' en 'De Schakel'. Bij het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn zijn deze blaadjes aanwezig van december 1944 tot maart 1945. Ze zijn gedigitaliseerd en raadpleegbaar via de website.

 

Oranje-bulletin
Het Oranjebulletin is een illegale krant, uitgegeven door 'De Bevrijding', 'De Geus', 'Kroniek van de Week',  Je Maintiendrai', 'Ons Volk', 'Op Wacht', 'Trouw', 'Het Parool', 'De Ploeg', Vrij Nederland' en 'De Waarheid'. Bij het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn zijn de uitgaven aanwezig van oktober 1944 tot november 1945. Deze zijn gedigitaliseerd en raadpleegbaar via de website.

 

De Rijnbode
De Rijnbode was een neutraal nieuws- en advertentieblad voor Alphen, Oudshoorn, Aarlanderveen en omstreken. Het eerste nummer verscheen in 1872, maar de bij het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn aanwezige reeks begint op 5 april 1874. De Rijnbode werd uitgebracht door de uitgever W. Cambier van Nooten en was in eerste instantie een zondagsblad. Al na enkele jaren verscheen het blad ook op woensdag. Vanaf 1935 verscheen het drie keer per week, op zondag, maandag en woensdag. In de zomer van 1943 verbood de Duitse bezetter de verdere verschijning van de Rijnbode. De gehele periode van 1874 tot 1943 is gedigitaliseerd en raadpleegbaar via de website.

 

De Rijnlandsche Courant
De Rijnlandsche Courant werd uitgegeven met ingang van 25 mei 1901 door J.G. Baart. Dit blad verscheen op zaterdag en had een protestants-christelijke signatuur. Het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn bezit van dit weekblad de jaargangen 1901-1903 en 1908-1916 en enkele nummers van mei 1945. De aanwezige jaargangen zijn gedigitaliseerd en doorzoekbaar via de website.

De Schakel
Eén van de illegale blaadjes die tijdens de Duitse bezetting verschenen, is 'De Schakel'. 'De Schakel' is een Alphens illegaal blaadje dat vanaf september 1944 uitgegeven werd door P.H.J.G. Roest. Het verscheen in gestencilde vorm en de redactie kreeg medewerking van een aantal illegale werkers, die voor hun bijdragen grotendeels afhankelijk waren van de Engelse radiozender. Na de bevrijding bleef 'De Schakel' verschijnen, maar vanaf dat moment als legale uitgave. In 1947 werd de naam gewijzigd in 'Nieuwsblad van Rijn en Gouwe'. De bladen van 'De Schakel' zijn bij het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn aanwezig vanaf 5 mei 1945 tot 17 augustus 1946 en raadpleegbaar via de website.

 

Trouw
De 'Trouw' ontstond tijdens de Tweede Wereldoorlog als illegale krant. De editie voor Leiden en omstreken, is bij het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn aanwezig vanaf december 1944 tot mei 1945. Deze editie is gedigitaliseerd en raadpleegbaar via de website.

 

De Typhoon
'De Typhoon' was een illegale krant, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd uitgegeven. Het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn heeft de edities van november 1944 tot mei 1945 in hun collectie en gedigitaliseerd. Deze blaadjes zijn raadpleegbaar via de website.

 

De Vrije Pers
Aan het einde van de Duitse bezetting verscheen er een veelheid aan illegale blaadjes. Eén daarvan was 'De Vrije Pers'. Deze krant was een gezamenlijke uitgave van 'De Bevrijding', 'Home Service', 'Kroniek van de Week', 'Trouw', 'De Vrije Katheder' en 'De Waarheid'. Dit blad is aanwezig in het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn vanaf maart 1945 tot mei 1945 en is raadpleegbaar via de website.