Verschillende instanties hielden zich bezig met registratie van de bevolking en ze vormen een belangrijke bron voor genealogen en andere onderzoekers. De registers van dopen, trouwen en begraven die door de kerken werden bijgehouden, worden aangeduid als doop-, trouw- en begraafregisters (dtb-registers). De gaardersregistratie betreft een registratie van de belasting (impost) op het trouwen en begraven. In 1811 werd de burgerlijke stand ingevoerd en vanaf die tijd werden de gegevens over geboorten, huwelijken en overlijden van personen bijgehouden door de gemeenten. Vanaf circa 1849 werden gemeenten bovendien verplicht om een bevolkingsregister bij te houden. Per huis werd genoteerd wie er woonden.

In de notariële archieven (openbaar na 75 jaar) kunt u zoeken naar bijvoorbeeld huwelijksvoorwaarden, verkoop van grond, testamenten (openbaar na 100 jaar) en boedelbeschrijvingen. Na 1811 zijn ook verkoop van onroerende goederen te vinden in de notariële archieven. Het is mogelijk te zoeken in de toegang op de notariële akten van enkele plaatsen.

De rechterlijke archieven bevatten onder andere stukken van rechtspraak, maar bijvoorbeeld ook testamenten en transportakten (akten van overdracht van onroerend goed). U kunt zoeken in de regesten (samenvattingen) van de akten van overdracht en hypotheken op onroerend goed vanaf het einde van de 16e eeuw tot 1811.

Het gemeentearchief beheert verscheidene voor (stamboom)onderzoek interessante bronnen.

 

U kunt deze bronnen afzonderlijk doorzoeken, maar ook (alle personen) tegelijkertijd, zodat u snel kunt zien of een bepaalde persoon in meerdere bronnen voorkomt.

    Uitleg over het zoeken in alle personen
 

Zie ook het overzicht van alle beschikbare genealogische bronnen.