DTB- en gaardersregistratie


Dopen


Aarlanderveen

 • Toegang op het doopboek van de Hervormde gemeente, 1692-1694 (toegangnummer 111.1.04, inv.nr. 1). (Samensteller: A.J.J. van 't Riet, 2008.)

 • Alphen
  Toegang op de doopboeken van de Hervormde gemeente, 1622-1695 (toegangnummer 112.1.04, inv.nrs. 1-3). (Samensteller: mevrouw D.J. van Eijk - Vermeij, 2012.)


Hazerswoude


Toegang op de doopboeken van de Hervormde gemeente, 1621-1695 (toegangnummer 143.1.03, inv.nr. 1 en 143.2.02, inv.nr. 6). (Samensteller: mevrouw D.J. van Eijk - Vermeij, 2010.)
    •    Toegang op de doopboeken van de Remonstrantse gemeente (toegangnummer 143.2.04, inv.nr. 25), 1664-1695. (Samensteller: mevrouw D.J. van Eijk - Vermeij, 2012.)


Koudekerk


    •    Toegang op de doopboeken van de Hervormde gemeente, 1624-1811. (toegangnummer 145.1.11, inv.nrs. 1-2 en 4). (Samenstellers: J. Wondergem en  mevrouw D.J. van Eijk - Vermeij, 2012, mevrouw T. Lagerweij - van der Noordt, 2013.)


Oudshoorn


    •    Toegang op het doopboek van de Hervormde gemeente (toegangsnummer 113.1.04, inv.nr. 1), 1661- 1695. (Samensteller: mevrouw D.J. van Eijk - Vermeij, 2010.)


Zwammerdam


    •    Toegang op het doopregister van de Remonstrantse gemeente, 1681-1687 (toegangsnummer 114.1.04, inv.nr. 12). (Samensteller: A.J.J. van 't Riet, 2008.)
    •    Toegang op het doopboek van de Hervormde gemeente, 1658-1695 (toegangsnummer 114.1.04, inv.nr. 1). (Samensteller: mevrouw D.J. van Eijk - Vermeij, 2009.)    

         
Trouwen


Benthorn


    •    Toegang op de staten en verantwoordingen, o.a. van trouwen en begraven, 1798‑1805 (toegangsnummer 141.102, inv.nr. 1).  (Samensteller: A.J.J. van 't Riet, 2009.)


Hoogeveen in Rijnland


    •    Toegang op de registraties van de gaarder van de impost op het trouwen (toegangsnummer 144.1.06, inv.nr. 1), 1767 ‑ 1804. (Samensteller: A.J.J. van 't Riet, 2005.)
    •    Toegang op het trouwen voor het gerecht, 1781-1804 (toegangsnummer 144.1.04, inv.nr.1). (Samensteller:   A.J.J. van 't Riet, 2005.)


Koudekerk


    •    Toegang op het trouwen voor het gerecht, 1624‑1798 (toegangsnummer 145.1.11 , inv.nr. 1, 3, 4,  6, 7 en 8). (Samensteller: J. Wondergem en mevrouw T. Lagerweij-van der Noordt, 2012.)
    •    Toegang op de registraties van de gaarder van de impost op het trouwen, 1724‑1806 (toegangsnummer 145.1.12,inv.nr. 1, 2, 6, 7 en 8). (Samensteller: J. Wondergem en mevrouw T. Lagerweij-van der Noordt, 2012.)


Oudshoorn en Gnephoek


    •    Toegang op de registraties van de gaarder van de impost op het trouwen, 1724-1805 (1811) (toegangsnummer 113.1.05, inv.nrs. 1-3). (Samensteller: mevrouw T. Lagerweij-van der Noordt, 2015.)


Begraven


Aarlanderveen


    •    Toegang op de registraties van de gaarder van de impost op het begraven, 1737-1750, 1752-1805 (toegangsnummer 111.1.05, inv.nrs. 1‑4). (Samensteller: J.G.F. Walther, 2004.)
    •    Toegang op de registers van ontvangst van het verschuldigd kerkerecht wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, 1727-1731, 1734-1812 (toegangsnummer 111.1.04, inv.nrs. 5‑8).(Samensteller: J.G.F. Walther, 2004.)
    •    Toegang op de registers van aangegeven lijken van het Dorp en Noord‑ en Zuideinde (toegangsnummer 111.1.05, inv.nr. 5) en van de Lage Zijde van de Rijn, 1806-1811 (toegangsnummer 111.1.05, inv.nr. 6).  (Samensteller: J.G.F. Walther, 2004.)      


Benthorn


    •    Toegang op de registraties van de gaarder van de impost op het begraven, 1798‑1805 (toegangsnummer 141.1.02, inv.nr. 1). (Samensteller: J.G.F. Walther, 2001.)


Benthuizen


    •    Toegang op het register van ontvangst van het verschuldigde wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, 1767-1796 (toegangsnummer 142.1.15, inv.nr. 3, NH). (Samensteller: J.G.F. Walther, 2001.)
    •    Toegang op de registraties van de gaarder van de impost op het begraven, 1778-1806 (toegangsnummer 142.1.16, inv.nr.1). (Samensteller: J.G.F. Walther, 2001.)
    •    Toegang op de staat van de secretaris van de impost op het begraven, 1800 (toegangsnummer 142.1.13, inv.nr. 20). (Samensteller: J.G.F. Walther, 2001.)


Boskoop


    •    Toegang op de staten en verantwoordingen van de scretaris van Boskoop wegens de ontvangst van belasting op het begraven, 1712-1725 (toegangsnummer 180.0.06, inv.nrs. 3-4). Samensteller: mevr. L. van de Wege, 2016.)
    •    Toegang op de registers van ontvangst van de impost op het begraven, 1751-1768 (toegangsnummer 180.1.06, inv.nr. 2). (Samensteller: mevr. L. van de Wege, 2016.)


Hazerswoude


    •    Toegang op de registraties van de gaarder van de impost op het begraven, 1719-1805 (toegangsnummer 143.1.04, inv.nr. 1‑3, 5). (Samensteller: J.G.F. Walther, 2003.)
    •    Toegang op de registraties van de gaarder gemene middelen van de impost op het begraven , 1701-1805 (toegangsnummer 143.1.04, inv.nrs. 8‑18). (Samensteller: J.G.F. Walther, 2003.)
    •    Toegang op het register van aangegeven lijken, 1806-1811 (toegangsnummer 143.1.04, inv.nr. 7). (Samensteller: J.G.F. Walther, 2003.)
    •    Toegang op het register van begravenen (toegangsnummer 143.1.03 inv.nr. 7, NH), 1652‑1693. (Samensteller: J.G.F. Walther, 2003.)
    •    Toegang op het grafregister van de hervormde kerk, 1563‑1667 (toegangsnr. 143.1.03, inv.nr. 6, t/m folio 3). (Samensteller:  J. Heemskerk.)


Hoogeveen in Rijnland


    •    Toegang op het register van aangegeven lijken, 1806-1810 (toegangsnummer 143.1.04, inv.nr. 7).  (Samensteller: A.J.J. van 't Riet, 2005.)

        
Koudekerk


    •    Toegang op de registraties van de gaarder van de impost op het begraven, 1702-1805 (toegangsnummer 145.1.12, inv.nrs. 1‑10). (Samenstellers: J. Wondergem en mevrouw T. Lagerweij-van der Noordt, 2013.)
    •    Toegang op het register van begravenen, met aantekening van het verschuldigde kerkerecht, 1781-1820 (toegangsnummer 145.1.11, inv.nr. 5). (Samenstellers: J. Wondergem en mevrouw T. Lagerweij-van der Noordt, 2013.)

 

Digitale nadere toegangen burgerlijke stand


Geboorten

 

 • Aarlanderveen, 1811-1912 (toegangsnummer 111.1.08, inv.nrs. 1-20). (Samensteller: A. van der Neut, 2007.)
 • Alphen, 1812-1914 (toegangsnummer 112.1.07, inv.nrs. 1-20).
 • Benthorn, 1819-1845 (toegangsnummer 141.1.04, inv.nr. 1). (Samensteller: mevrouw M.C.M. Boetekees-van Goozen, 2004.)
 • Benthuizen, 1818-1900 (toegangsnummer 142.1.06, inv.nrs. 1-4). (Samensteller: A. van der Neut, 2007.)
 • Boskoop, 1811 – 1875 (toegangsnummer 180.1.03, inv.nrs. 1-6). (Samenstellers: M. Daalhof-de Jong, T. Lagerwey-van der Noordt, G. Reurings, L. van de Wege, 2017)
 • Hazerswoude, 1812 - 1902 (toegangsnummer 143.1.05, inv.nrs. 1-9).
 • Hoogeveen in Rijnland, 1817-1855 (toegangsnummer 144.1.03, inv.nr. 1). (Samensteller: M.C.M. Boetekees - van Goozen, 2004.)
 • Koudekerk, 1811-1902 (toegangsnummer 145.1.05, inv.nrs. 1-11). (Samenstellers: mevrouw M.C.M. Boetekees-van Goozen en H.J. Habermehl, 2007.)
 • Oudshoorn, 1811-1909 (toegangsnummer 113.1.06, inv.nrs. 2-11). (Samensteller: H.J. Sluis, 2004.)
 • Zwammerdam, 1812-1909 (toegangsnummer 114.1.06, inv.nrs. 1-6). (Samenstellers: R.H. Boetekees en F.M. Wijzenbroek, 2008.)


Huwelijken


    •    Aarlanderveen, 1812 - 1917 (toegangsnummer 111.1.08, inv.nrs. 22-32). (Samensteller: mevrouw M.C.M. Boetekees-van Goozen, 2010.)
    •    Alphen, 1812 - 1917 (toegangsnummer 112.1.07, inv.nrs. 22-36). (Samensteller: mevrouw M.C.M Boetekees-van Goozen, 2004.)
    •    Alphen aan den Rijn, 1918-1933 (toegangsnummer 110.1.26, inv.nr. 1-4). (Samensteller: mevrouw M.C.M. Boetekees- van Goozen).
    •    Benthorn, 1828, 1830 (toegangsnummer 141.1.04, inv.nr. 1). (Samensteller: mevrouw mevrouw M.C.M. Boetekees-van Goozen, 2003.)
    •    Benthuizen, 1817-1940 (toegangsnummer 142.1.06, inv.nrs. 5-9 (1920). (Samensteller: mevrouw M.C.M. Boetekees-van Goozen, 2003.)
    •    Hazerswoude, 1811-1921 (toegangsnummer 143.1.05, inv.nrs. 10-21). (Samenstellers: mevrouw M.C.M. Boetekees-van Goozen en R.H. Boetekees, 2010.)
    •    Hoogeveen in Rijnland, 1817-1855 (toegangsnummer 144.1.03, inv.nr. 2). (Samensteller: mevrouw M.C.M. Boetekees-van Goozen, 2003.)
    •    Koudekerk, 1811-1922 (toegangsnummer 145.1.05, inv.nrs. 12-24). (Samensteller: mevrouw M.C.M. Boetekees-van Goozen, 2004.)
    •    Oudshoorn, 1811-1917 (toegangsnummer 113.1.06, inv.nrs. 13-23). (Samensteller: H.J. Sluis, 2008.)
    •    Zwammerdam, 1811-1940 (toegangsnummer 114.1.06, inv.nrs. 8-12 en 54) (Samensteller: R.H. Boetekees, 2010.)


Overlijden


    •    Aarlanderveen, 1812 - 1917 (toegangsnummer 111.1.08, inv.nrs. 64-74).
    •    Alphen, 1812-1917 (toegangsnummer 112.1.07, inv.nrs. 68-87). (Samensteller: mevr. F.M. Wijzenbroek, 2011.)
    •    Alphen aan den Rijn, 1918-1953 (toegangsnummer 110.1.26, inv.nrs. 7-15). (Samensteller: R.H. Boetekees, 2006.)
    •    Benthorn, 1819-1845 (toegangsnummer 141.1.04, inv.nr. 1). (Samensteller: R.H. Boetekees, 2004.)
    •    Benthuizen, 1818-1960 (toegangsnummer 142.1.06, inv.nrs. 36-41 en 47). (Samensteller: mevrouw F.M. Wijzenbroek, 2009.)
    •    Hazerswoude, 1812-1950 (toegangsnummer 143.1.05, inv.nrs. 54 - 67).
    •    Hoogeveen in Rijnland,  1817-1855 (toegangsnummer 144.1.03, inv.nr. 19). (Samensteller: R.H. Boetekees, 2004.)
    •    Koudekerk aan den Rijn, 1811-1960 (toegangsnummer 145.1.05, inv.nrs. 56-72). (Samenstellers: mevrouw M.C.M. Boetekees-van Goozen, 2009 en mevrouw F.M. Wijzenbroek, 2010.)
    •    Oudshoorn, 1811-1917 (toegangsnummer 113.1.06, inv.nrs. 55-65). (Samensteller: B.J. Hoogeveen)
    •    Zwammerdam, 1812 - 1953 (toegangsnummer 114.1.06, inv.nrs. 44-51). (Samensteller: R.H. Boetekees, 2007.)

 

Digitale nadere toegangen bevolkingsregister


Aarlanderveen


    •    Index op de namen van de gezinshoofden vermeld op de gezinskaarten en index op de namen vermeld op de zogenaamde dienstbodekaarten, 1912-1917 (zie Alphen aan den Rijn).  (Samenstellers: mevrouw F.M. Wijzenbroek en O.T. van Stal, 2006.)


Alphen aan den Rijn


    •    Index op de namen van de gezinshoofden vermeld op de gezinskaarten en index op de namen vermeld op de zogenaamde dienstbodekaarten, 1918-1938 (toegangsnummer 110.1.01, inv.nrs. 1953‑1973). (Samenstellers: mevrouw F.M. Wijzenbroek en O.T. van Stal, 2006.)


Hazerswoude


    •    Toegang op het bevolkingsregister, 1880-1890. (Samensteller: B.J.Hoogeveen.)


Koudekerk


    •    Index op de namen van de gezinshoofden vermeld op de gezinskaarten en index op de namen vermeld op de zogenaamde dienstbodekaarten, 1920-1938. (Samensteller: mevrouw F.M. Wijzenbroek, 2006.)

 

Overige nadere toegangen

 

Aarlanderveen

 

 • Toegang op het burgerlijk grafboek Aarlanderveen Dorp, 1873 - 1987 (toegangsnummer 111.1.07, inv.nrs. 993-994). (Samensteller: A.J.J. van 't Riet, 2007.)

 • Toegang op het burgerlijk grafboek Aarlanderveen Lage Zijde, 1899 - 1946 (toegangsnummer 111.1.07, inv.nr. 996). (Samensteller: A.J.J. van 't Riet, 2007.)

 • Toegang op het grafboek van de hervormde gemeente Aarlanderveen, 1819-1820. (toegangsnummer 111.2.12, inv.nr. 138). (Samensteller: A.J.J. van 't Riet, 2007.)


Oudshoorn

 

 • Toegang op de trouwboeken van de Hervormde gemeente, 1661-1742 (toegangsnummer 113.2.02, inv.nr 36). (Samensteller: mevr. T. Lagerweij-Van der Noordt 2014)

 • Toegang op het register van graven op de algemene begraafplaats Oudshoorn, 1829-1863 (toegangsnummer 113.1.07, inv.nr. 320, tot folio 167). (Samensteller: F. de Wilde, 2014.)