Voor het op verzoek doen van onderzoek in de in het archief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,05

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
  • opdrachtkosten
€ 4,00
  • een scan van een in het archief berustend stuk, per pagina A4 formaat
€ 0,60
  • een scan van een in het archief berustend stuk, per pagina A3 formaat
€ 1,25
  • een scan van een in het archief berustend stuk, per pagina A2, A1 of A0 formaat
€ 4,35