Voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het archief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 15,00

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
  • een (digitaal) afschrift of fotokopie van een in het archief berustend stuk, per pagina A4 formaat
€ 0,60
  • opdrachtkosten
€ 4,00
  • een (digitaal) afschrift of fotokopie van een in het archief berustend stuk, per pagina A3 formaat
€ 1,20
  • een digitale scan van een in het archief berustende bouwtekening, per pagina/ opname
€ 4,15