De nieuwe website van het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn functioneert vanaf november 2017.

Sinds 1 januari 2017 is de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Rijnlands Midden niet meer van kracht en is het voormalige streekarchief als gemeentearchief opgenomen in de gemeentelijke organisatie van Alphen aan den Rijn. Het gemeentearchief werkt aan verdere integratie van diensten met de gemeente. De website is daar een belangrijk onderdeel van.

De huidige website is dus bedoeld als tussenstap om onze klanten alvast beter te kunnen bedienen met zoeken naar, en vinden en aanvragen van archiefstukken.


Via de nieuwe website zijn diverse genealogische en historische gegevens doorzoekbaar. Daarnaast zijn de oudste kranten tot 1945 en een groot deel van de fotocollectie digitaal beschikbaar. Het is de bedoeling steeds meer scans van verschillende bronnen op de website te plaatsen, zoals de kadastrale archieven en de doop-, trouw- en begraafboeken van de verschillende dorpen die nu tot de gemeente Alphen aan den Rijn behoren.


Bezoekers van het Gemeentearchief kunnen zelf archiefstukken aanvragen via de website. De archiefstukken worden vervolgens uit het externe depot gehaald en naar de studiezaal van het Gemeentearchief gebracht. De studiezaal is open op dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 tot 17:00.
Het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn bewaart alle historische archieven van de gemeente Alphen aan den Rijn. In het depot worden de archieven van de (voormalige) gemeenten Alphen aan den Rijn, Alphen, Aarlanderveen, Oudshoorn, Zwammerdam, Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude, Benthorn, Benthuizen (Hoogeveen) en Boskoop bewaard. Het archief heeft als doel om inwoners van deze regio, zowel volwassenen als kinderen, kennis te laten maken met hun eigen geschiedenis, dat wil zeggen met de geschiedenis van hun eigen voorouders en hun eigen regio.