De komende periode wordt een deel van de openbaar toegankelijke gegevens uit het Gemeentearchief gedigitaliseerd. Het gaat dan vooral om genealogische bronnen zoals geboorteakten, en trouw- en overlijdensakten. We houden hierbij rekening met wet- en regelgeving en stellen alleen genealogische gegevens beschikbaar die na respectievelijk 100, 75 en 50 jaar openbaar toegankelijk zijn.

Geïnteresseerden, bijvoorbeeld stamboomonderzoekers, kunnen deze akten nu ook opvragen bij ons archief. Ze kunnen dit dan op papier of microfiche inzien in onze studiezaal. Op de website zijn al (gedeeltelijke) transcripties van akten beschikbaar, maar na de digitaliseringsslag zijn deze gegevens volledig online te vinden en  gebruiken. Een verrijking voor stamboomonderzoekers. Digitalisering van dergelijke bronnen is een kostbare aangelegenheid. In 2019  werkt het archief hiervoor samen met Familysearch. Daarmee maken we een grote stap in het realiseren van onze doelstelling om alle archiefstukken digitaal toegankelijk te maken.

.