Vanaf 19 mei is de studiezaal van het gemeentearchief weer (beperkt) open. Voorlopig kunt u alleen op afspraak de studiezaal van het gemeentearchief bezoeken. We maken daarbij een onderscheid tussen bouwdossier-aanvragen en andere aanvragen.

Wilt u een bouwdossier inzien? Dat kan alleen op afspraak op dinsdag, donderdag of vrijdag. Gezien de beperkte ruimte in onze studiezaal en de afstand die we moeten houden, hebben we een beperkt aantal plekken per dag beschikbaar. Per persoon is de tijd voorlopig beperkt tot 30 min.

Wilt u andere archiefstukken inzien/bestuderen op onze studiezaal? Dat kan voorlopig alleen op dinsdag. Ook hier geldt dat we een beperkt aantal plekken beschikbaar hebben. Om meerdere mensen de kans te geven archiefstukken te bekijken, is de onderzoekstijd per persoon voorlopig beperkt tot 90 min. Er zijn in totaal 4 plekken beschikbaar op de dinsdag.

Voor het aanvragen van stukken en het reserveren van een plek kunt u telefonisch (0172 – 465265) contact met ons opnemen.

Onze archiefstukken worden bewaard in een extern depot in Moordrecht. Archiefstukken dienen van tevoren te zijn aangevraagd. Houd rekening met de aanvraagtijd.

 • Voor raadpleging op dinsdag dienen de stukken voor 13:00 op de maandag te zijn aangevraagd.
 • Voor raadpleging op de donderdag dienen stukken voor 13:00 op de woensdag te zijn aangevraagd.
 • Voor raadpleging op de vrijdag dienen de stukken voor 13:00 op de donderdag te zijn aangevraagd.

De gezondheid van u en onze medewerkers blijft uiteraard het belangrijkste. Heeft u verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, hoesten of verhoging? Stel uw bezoek dan uit. Bel ons en plan een nieuwe afspraak in.

Als u een tijd heeft gereserveerd kom dan niet eerder dan 5 minuten voor de aangewezen tijd bij het gemeentearchief. Wegens beperkte ruimte is er momenteel geen wachtruimte beschikbaar.

Regels voor de studiezaal

 • Studiezaalmedewerkers zullen u bij uw bezoek wijzen op de geldende regels. Volg te allen tijde de instructies van de studiezaalmedewerkers op als zij daar om vragen.
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 m afstand van anderen (andere bezoekers en medewerkers van het gemeentearchief)
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Reinig daarna uw handen.
 • Kom alleen naar de studiezaal. Is dit niet mogelijk dan dient u dit bij het maken van een afspraak door te geven.
 • Reinig uw handen bij binnenkomst. Het gemeentearchief voorziet in desinfecterende middelen.
 • Volg bij binnenkomst de gemarkeerde route naar de studiezaal.
 • De aangevraagde archiefstukken liggen voor u klaar. Studiezaalmedewerkers wijzen u (op gepaste afstand) de weg.
 • Als u klaar bent dan plaatst u de archiefstukken weer terug in de dossiers en dozen en laat u het materiaal op de tafel liggen. Een medewerker ruimt het op.
 • De WC kan tijdens uw bezoek niet gebruikt worden. Wees daar op voorbereid als u ons bezoekt.
 • De koffieruimte is (tijdelijk) ook niet beschikbaar voor bezoekers.
 • Heeft u een computer nodig bij uw onderzoek, neem dan een eigen laptop mee. De studiezaal PC’s worden (tijdelijk) niet gebruikt. Er is wifi beschikbaar.
 • Als u zich niet houdt aan de regels, dan zal de studiezaalmedewerker u daar op aanspreken. Bij herhaaldelijk overtreden van de regels houden wij het recht voor u de toegang (tijdelijk) te ontzeggen.
 • U kunt alleen per pin of via een factuur betalen voor scans en andere zaken.