Elke week wordt aan de hand van een archiefstuk uit onze collectie een kort artikel gepubliceerd om te laten zien wat voor materiaal er in onze archieven te vinden is. Deze week betreft het de bevolkingsstatistiek van Alphen aan den Rijn uit 1932. 


Dat Alphen aan den Rijn in de afgelopen negentig jaar fors is gegroeid is geen geheim. Vroeger was het een dorp, maar tegenwoordig heeft het vrijwel alle kenmerken die je van een stad kan verwachten (al blijft het voor vele Alphenaren toch een dorp). De groei is niet alleen waar te nemen in het toenemende aantal faciliteiten, mogelijkheden en woningen, maar ook in het stijgende inwonersaantal.

In het archief van de gemeente Alphen aan den Rijn (1918-1937) kun je een kijkje nemen in de bevolkingsstatistiek, de “loop der bevolking”. Kort samengevat kan per jaar worden ingezien hoeveel Alphenaren zijn geboren, overleden, gevestigd of vertrokken. Negentig jaar geleden kende de gemeente Alphen aan den Rijn 17870 inwoners; aan het eind van 1932 was dit aantal met 189 mensen toegenomen tot 18059. Dit staat in schril contrast met de ruim 112000 inwoners die de gemeente heden ten dage telt.

Interessant om te zien is dat er in de telling van het aantal geborenen en overledenen een focus rustte op de religieuze achtergrond van de betreffende personen; dit zou tegenwoordig niet zo uitgebreid worden behandeld zoals het nu in het dossier staat beschreven. De statistieken omtrent de bevolkingsontwikkeling werden per maand genoteerd, waarna aan het eind van het jaar de balans werd opgemaakt.