Elke week wordt aan de hand van een archiefstuk uit onze collectie een kort artikel gepubliceerd om te laten zien wat voor materiaal er in onze archieven te vinden is. Deze week betreft het een prentbriefkaart en foto van het fameuze eilandje dat gelegen was tussen de Gouwesluissebruggen.

Op de eerste afbeelding is een schip met bemanning te aanschouwen welke is aangelegd aan de Gouwekade. In de groene tuin van het eiland wappert tegelijkertijd een Nederlandse vlag.  

Deze prentbriefkaart is afkomstig van rond 1920. In de jaren die hierop volgden werd het eiland steeds verder afgegraven. Rond 1930 was de grote “achtertuin” vrijwel verdwenen. Dit is goed te zien op de tweede afbeelding. Hierdoor heeft het eiland al iets aan charme ingeboet. Uiteindelijk zou het eiland nog tot 1938 blijven bestaan. In dat jaar besloot men echter over te gaan tot de sloop van dit sierlijke stuk Alphen aan den Rijn.